7. augusts, 2011|Nav komentāru

Sveiks, student! Ja ballējoties vai cītīgi mācoties apjūc, nezvani mammai/tētim/kaķim/911. Izmanto STUDENTA 112!

Kad jāsāk uztraukties par sesiju? Kad doties uz laukiem pie omes?

Kalendārs/grafiks ar sesijas laikiem, brīvlaiku

Rudens semestris:

26.08.2013 – 01.09.2013            Reģistrācijas nedēļa

02.09.2013 – 22.12.2013            Studijas

23.12.2013 – 01.01.2014            Ziemassvētku brīvdienas

02.01.2014 – 26.01.2014            Sesija

Pavasara semestris:

27.01.2014 – 02.02.2014            Reģistrācijas nedēļa

03.02.2013 – 13.04.2014            Studijas

14.04.2014 – 21.04.2014            Lieldienu brīvdienas

22.04.2014 – 01.06.2014            Studijas

02.06.2014 – 29.07.2014            Sesija

Must visit pasākumi:
Tradīcijas/ikgadējie pasākumi

Pirmsaristotelis

Jauno studentu pirmā tikšanās ar fakultātes vadību, vecāko kursu studentiem un, galvenais, saviem kursabiedriem, kas notiek reģistrācijas nedēļas sestdienā. Tās ietvaros saliedējošās un iepazīstinošās aktivitātēs tiek iepazīta fakultāte, tās savdabīgā apkārtne, iemācīts jaunajiem būt īsteniem SZF patriotiem jau no pirmās dienas, kā arī zīmēti plakāti, gudroti saukļi un gatavoti citi pierādījumi tam, ka SZF ir labākie, jo SZF tiešām IR labākie, citādi Tu taču nebūtu te!

Šogad Pirmsaristotelis notiks 31. augustā plkst. 17:00.

 

Aristotelis

Reģistrācijas nedēļas svētdienas vakarā visu LU fakultāšu studenti pulcējas uz savu pirmo jaunā akadēmiskā gada lekciju. Tur ir viss – gan formālas uzrunas, gan neformāla, taču ļoti nopietna un sīva cīņa starp fakultātēm par saliedētākās, pārliecinošākās, organizētākās, patriotiskākās godu.

Šogad Aristotelis notiks svētdien, 1. septembrī.

 

SZF dienas oktobrī

Dzeltenākā nedēļa fakultātes akadēmiskajā gadā, kuras ietvaros tiek rīkoti gan dažādi lielāki un mazāki pasākumi, gan paveikts ļoti nozīmīgs uzdevums – jaunie studenti tiek iesvētīti īstenu SZFiešu kārtā. Pēc kārtīgas izfuksēšanas tiksimies Tavā fukšu ballē.

SZF SP vēlēšanas

Studējošo pašpārvalde nav tikai ballīšu organizators, bet arī pārstāv studentus un aizstāv viņu tiesības gan ar studijām, gan sadzīvi, piemēram, kopmītnēm saistītos jautājumos. Tāpēc ik novembri SZF pieredz sīvas vēlēšanu kampaņas, asas debates, daudz solījumu un galu galā – došanos pie vēlēšanu urnām, lai par saviem pārstāvjiem ievēlētu piemērotākos kandidātus.

Akustiskie Ziemassvētki

SZF studentiem nu jau par tradīciju ir kļuvis pirms vai pēc Ziemassvētku balles pulcēties Berlina auditorijā, un puskrēslā, ērti iekārtojoties krēslos vai uz segām uz grīdas, klausīties akustisku, Ziemassvētku noskaņām atbilstošu mūziku. Starpbrīdī, savukārt, ir iespēja saskandināt karstvīna glāzes un palutināt sevi ar kādu piparkūku vai mandarīnu, kā arī ne tikai pašam domāt labas domas, bet kā, piemēram, pērn, ar paša darinātu, turpat uz vietas uzzīmētu kartiņu tās aizsūtīt kādam, kam tās nozīmē ļoti daudz – kādam bērnam bērnunamā vai senioram pansionātā

Info dienas

Katru gadu SZF dod iespēju potenciālajiem studentiem iepazīties ar fakultāti, tās pasniedzējiem, studentiem, telpām un citām svarīgām lietām jau krietni pirms dokumentu iesniegšanas – katru gadu infodienām tiek īpaši veidota saistoša programma, lai īsā brīdī parādītu labāko, ko studiju programmas piedāvā, un jo svarīga šeit ir tieši studentu līdzdalība, jo kurš gan zinās labāk!

Reģistrēšanās semestrim un studiju kursiem

1. Reģistrēšanās semestrim – reģistrācijas nedēļas laikā Tu LUISā norādi, ka turpināsi studijas.

 • Reģistrēties semestrim vari, ja akadēmisko parādu apjoms nepārsniedz 10 kredītpunktus
 • Ja parāds pārsniedz 10 kredītpunktus, dodies pie lietvedes, kas informēs, kāds iesniegums rakstāms dekānam
 • Ja līdz reģistrācijas nedēļas beigām nebūsi reģistrējies semestrim, Tevi eksmatrikulēs mēneša laikā

 

2. Pieteikšanās studiju kursiem – reģistrācijas nedēļas laikā Tu izdari izvēli, kurus B un C daļas kursus vēlies klausīties šajā semestrī.

 • Reģistrācijas nedēļas laikā Tev ir tiesības mainīt savu izvēli – atteikties no izvēlētā kursa un/vai pieteikties citam kursam.
 • Ja kursu klausīties gribēs vairāk studentu, nekā ir pieejamo vietu, priekšroka tiks dota tiem, kuriem augstāka vidējā svērtā atzīme.

 

3. Reģistrēšanās studiju kursiem – pirmās studiju nedēļas laikā Tu apstiprini savu izvēli.

 • A daļas kursiem Tu tiec reģistrēts automātiski
 • B daļas kursiem Tev jāreģistrējas pašam, izmantojot LUIS
 • C daļas kursiem Tevi reģistrēs tās studiju programmas lietvedis, kurā kurss tiek lasīts, parasti tas nozīmē viesošanos attiecīgajā fakultātē.

Sīkāk un vairāk: http://www.lu.lv/studentiem/studijas/kartiba/registresanas/

 

Pārbaudījumi un eksāmeni

1. Studentu iesniegtos rakstu darbus pēc izlabošanas un vērtējuma ievadīšanas LUISā pasniedzējam ir jāuzglabā LU noteiktajā kārtībā.

2. Studiju kursa gala vērtējumu veido:

 • Starppārbaudījumu kopējais vērtējums – ne mazāk kā 50% vērtējuma
 • Eksāmena vērtējums – ne mazāk kā 10% no kopējā vērtējuma

 

3. Starppārbaudījumu veidam un skaitam ir jābūt noteiktam kursa aprakstā, turklāt tas nedrīkst atšķirties, ja studiju kursā tiek veidotas vairākas grupas.

4. Tev ir tiesības:

 • Iepazīties ar izlaboto darbu
 • Prasīt no mācībspēka vērtējuma pamatojumu
 • Iesniegt sūdzību dekānam, ja kursa prasības neatbilst kursa aprakstam, ja ir pretenzijas pret pārbaudījuma norisi vai atstādināšanu no tā. Dekānam sūdzība jāizskata trīs dienu laikā un jāsniedz rakstiska atbilde.
 • Lūgt izveidot komisiju atkārtota pārbaudījuma kārtošanai

 

5. Rakstiskajiem pārbaudes darbiem jābūt izlabotiem piecu darba dienu laikā, vērtējumiem elektroniskajā sistēmā jāparādās ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā. Mutvārdu eksāmena vērtējumiem sistēmā jābūt ievadītiem jau nākamajā darba dienā.

Vairāk un sīkāk: http://www.lu.lv/par/dokumenti/noteikumiunkartibas/parbaudijumi/

Kontaktinformācija

Ja Tev:

 • Nepieciešama informācija par studiju programmu, kursiem, kredītpunktiem, konsultāciju laikiem
 • Jāreģistrējas atsevišķiem studiju kursiem
 • Jānodod informācija vai kāds rakstu darbs pasniedzējam
 • Jāiesniedz kursa, bakalaura vai maģistra darba tēma
 • Nepieciešama palīdzība ar studiju procesu saistītā, ikdienišķā jautājumā
 • Nepieciešams individuālais eksaminācijas protokols vai sesijas pagarinājums
 • Jāpagarina studenta apliecība
 • Jaiesniedz iesniegums, jāatjaunojas studijām
 • Nepieciešama palīdzība kādā citā jautājumā, kas saistīts ar Tavu studenta statusu

Tev palīdzēs studiju nodaļu metodiķes:

Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas (PLK) metodiķe
Sanita Burķīte – 224. telpa, [email protected], tel.: 6714041, kā arī Skype: szf_komunikators

Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas (NLN) metodiķe

Dace Valtiņa – 224. telpa, [email protected], tel.: 25437474

 

Informācijas pārvaldības, Politikas zinātnes, Socioloģijas bakalaura studiju programmu metodiķe

Anete Alksne – 223. telpa, [email protected], tel.: 67140040

 

Maģistra studiju programmu metodiķe

Inga Poļaka – 220.telpa, [email protected], tel.: 67140022

 

 

Ja Tev:

 • Ir jautājumi par kredītiem, stipendijām, apelācijām
 • Nepieciešama izziņa par sesijas laiku, sesijas nokārtošanu bez parādiem, studiju maksas apmēru

Tev palīdzēs fakultātes sekretāre: Anete Zasa, 202. telpa, [email protected], 67140233

Jebkurā jautājumā vari vērsties arī pie Studējošo pašpārvaldes 327.kabinetā

vai

Rakstot mums ēpastu

Mājaslapa

Twitter konts

Mēs Facebook.com

 

– mēs vienmēr centīsimies atrast risinājumu Tavai problēmai.

Bibliotēka

SZF var lepoties ar lielisku bibliotēku, kuru bieži savu darbu rakstīšanai izvēlas arī studenti no citām augstskolām.

Lai Tu varētu pilnībā izmantot bibliotēkas pakalpojumus, Tev ir jābūt reģistrētam LU studentam. Derīga studenta apliecība reizē ir arī Tava lasītāja karte, ar kuru vari saņemt grāmatas jebkurā LU bibliotēkas nodaļā.

Grāmatas iedalāmas divās kategorijās:

1. Grāmatas, kuras pieejamas tikai lasītavā – taču, arī šīs grāmatas ir iespējams dabūt uz mājām uz vienu vakaru, ja vien tām pakaļ dodas bibliotēkas darba laika beigās un tās tiek atnestas nākamās darba dienas sākumā. Jāatceras, ka sestdiena arī skaitās darbadiena.

2. Grāmatas, kuras iespējams paņemt uz mājām – tās var pasūtīt, izmantojot kopkatalogu.

Lietotājvārdu un paroli izsniedz, pirmo reizi apmeklējot bibliotēku. Grāmatas iespējams paņemt uz nedēļu vai mēnesi, turklāt, ja šajā laikā neviens cits uz eksemplāru nav pieteicies rindā – pagarināt neierobežot skaitu reižu. Ja radušās kādas problēmas vai jautājumi – gan SZF, gan LU bibliotēka ir atrodama Skype:

SZF bibliotēka: lu_szf_biblioteka

LU bibliotēka: lub_konsultants

LU bibliotēka ir noteikusi soda naudu par grāmatas neatgriešanu laikā – Ls0.15 par katru nokavēto dienu par katru grāmatu. Kamēr nav samaksāta soda nauda, nav iespējams pasūtīt jaunas grāmatas. Tāpat, ja soda nauda kādu iemeslu dēļ ir iekrājusies tik liela, ka to nav iespējams tā uzreiz samaksāt, atnes vismaz grāmatas – lai tā nekrājas vēl lielāka. Mūsu bibliotēkā strādā ļoti saprotošs personāls, kurš drīzāk palīdzēs rast risinājumu nekā rāsies par vēlu atnestām grāmatām. Soda naudu var samaksāt jebkurā LU bibliotēkas nodaļā.

Studenta apliecība ir reizē arī kopēšanas un printēšanas karte – par šiem pakalpojumiem studentiem jāmaksā pēc centralizēti noteiktiem cenrāžiem (tāpēc nav vērts pukoties uz fakultātes bibliotēkas darbiniekiem par augstajām cenām). Iemaksāt naudu kartē vari jebkurā bibliotēkas nodaļā.

Printējot studenta apliecība vienkārši ieliekama tam speciāli domātajā ierīcē, kas pieslēgta pie visiem datoriem bibliotēkas pirmajā stāvā. Lai kopētu, pirmo reizi reģistrējoties bibliotēkā Tev izsniedz Tavu PIN. Viegli saprotamas instrukcijas, kā izmantot karti un tās kodu, varēsi atrast pie kopējamajiem aparātiem bibliotēkā.

Fakultātes un nodaļu vadība:

Dekāne: prof. Inta Brikše, 221. telpa, [email protected], 67241029

Izpilddirektore: doc. Gita Blaua, 222. telpa, [email protected], 67241032

Komunikācijas studiju nodaļas vadītāja: prof. Inta Brikše, 427. telpa, [email protected]

Politikas zinātnes nodaļas vadītājs: prof. Juris Rozenvalds, 317. telpa, juris.rozenvalds.lv, 67140533

Socioloģijas nodaļas vadītājs: prof. Aivars Tabuns, 307. telpa, [email protected], 67140040

Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja: doc. Baiba Holma, 411. telpa, [email protected], 67140522

Un šeit Tu vari apskatīt savu lekciju sarakstu: Spied šeit.

Komentāri Jaunākās ziņas

Uzmanību!

Mājaslapa darbojas arhīva režīmā!

112 studentam!!! Jaunākās ziņas
112 studentam
SP Draugi Jaunākās ziņas